Prosjektmodell

I dette kurset vil du lære hvordan du bruker prosjektmodellen som en veileder til nok et vellykket prosjekt, og hvordan du tilpasser prosjektmodellen til utfordringer i prosjektet ditt.

Etter endt kurs skal du kunne bruke prosjektmodellen som en veileder til nok et vellykket prosjekt og kunne tilpasse prosjektmodellen til utfordringer i prosjektet ditt.

Alle prosjekter som lykkes, følger samme oppskrift, med følgende ingredienser: realistiske effekt- og resultatmål, et godt prosjektteam med definerte roller og ansvar, en robust prosjektplan, effektiv utførelse av arbeidet beskrevet i prosjektplanen, fokus på gevinster og å lære av erfaringer.

Kursmodulen er godkjent av Project Management Institute (PMI) og gir PDUer (professional development units) om du har en PMP (project management professional sertifisering). Kursmodulen gir 10 PDUer, og du vil finne all informasjon du trenger på kursbeviset du får etter ferdigstilling av kursmodulen. Kursbeviset inneholder også PMI informasjon som et viktig kvalitetsmerke, noe som er med på å bygge høy verdi for både læring og CV.