Prosjektorganisering

I dette kurset vil du lære om hvordan du organiserer prosjekter, definerer roller og ansvar, utarbeider et prosjektmandat, forstår ulike organisasjonsmodeller, samler og utvikler effektive prosjektteam og håndterer interessenter.

Det er mennesker som skal gjøre jobben og sørge for at kunder og brukere mottar prosjektleveransene innenfor avtalte krav til kvalitet og innenfor tids- og kostnadsrammene. Derfor er det viktig at prosjektet organiseres i henhold til prosjektets størrelse og kompleksitet, at prosjektteamet består av fagfolk med den nødvendige kompetansen, og at rollene og ansvarsområdene er tydelig definert.

Etter endt kurs er du i stand til å organisere prosjekter gjennom å

  • definere roller og ansvar
  • utarbeide et prosjektmandat
  • forstå ulike organiseringsmodeller
  • sette sammen og utvikle effektive prosjektteam
  • håndtere interessenter

Gode prosjekter er også avhengig av godt samarbeid i prosjektteamet. Godt samarbeid mellom folk fra ulike avdelinger og ulike virksomheter kommer ikke nødvendigvis av seg selv. Godt samarbeid i prosjektteam er et resultat av klare roller og ansvar, en dyktig og respektert prosjekteier og prosjektleder, samsvar mellom ansvar og myndighet, et prosjektteam med faglig kompetanse og komplementære teamroller, åpenhet for innovasjon og kritisk tenkning, klar og ærlig kommunikasjon, og sist, men ikke minst, vilje og lyst til å lykkes sammen.

Kursmodulen er godkjent av Project Management Institute (PMI) og gir PDUer (professional development units) om du har en PMP (project management professional sertifisering). Kursmodulen gir 10 PDUer, og du vil finne all informasjon du trenger på kursbeviset du får etter ferdigstilling av kursmodulen. Kursbeviset inneholder også PMI informasjon som et viktig kvalitetsmerke, noe som er med på å bygge høy verdi for både læring og CV.