Om oss

Vi er et dedikert team som jobber for at organisasjoner skal lykkes enda bedre med prosjekter, prosjektledelse og prosjekteierstyring.

_E5A2076

Otto Husby

Otto Husby er fagansvarlig for utvikling og leveranse av Prosjektskolen. Han har 25 års erfaring med forretningsutvikling, prosjektutvikling, prosjektledelse og prosjekteierstyring i Norge og internasjonalt. Han har jobbet med opplæring og innføring av prosjektledelse i mange organisasjoner innenfor ulike bransjer som energi, olje og gass, IT, industri, varehandel, forsvaret, oppdrett, digitale virksomheter, bygg og anlegg, hjelpeorganisasjoner, telecom, offentlig forvaltning med flere.

Han er tidligere medgründer og prosjektdirektør i Metier, har vært prosjektleder for utvikling og etablering av den først MBA med project management som fokus, «International EMBA SKEMA Business School», er language owner/ subject matter expert for PRINCE2 i Norge, har PMP fra PMI, har skrevet flere bøker innenfor prosjektledelse, og forelest for virksomheter og universiteter på alle kontinenter.

otto@projectacademy.com
+47 952 88 898

Gabriel

Gabriel Svad

Kunde og Partneransvarlig

gabriel@projectacademy.com
+47 468 87 654

Helene

Helene Sundt

Rådgiver

helene.sundt@projectacademy.com
+47 991 53 077

Mattias

Mattias Nordenstrøm

Rådgiver

mattias.nordenstrom@projectacademy.com
+47 970 14 965

Vi støtter virksomheter med opplæring, utvikling av prosjektmodeller, implementering av god praksis i prosjektledelse, forbedringsprosjekter og ledelsesrådgivning.

Dette sier våre kunder om oss

GetInspired

"Vi i Get Inspired er avhengig av vellykkede prosjekter for å fortette vår fremgang. Prosjektskolen har gitt oss mye ny kunnskap og enda bedre forståelse for faget prosjektledelse, og vi har sammen med Otto laget vår egen prosjektmodell, «Get shit done», som skal være vårt rammeverk for å optimalisere gevinster i våre kommende prosjekter."

Inger Johanne
Business Controller
GetInspired

Inger Johanne

KAEFER Energy

"Vellykkede prosjekter er viktige for oss. Prosjektskolen har gitt våre ansatte kunnskap, ferdigheter og verktøy for å planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter på en effektiv måte.
Prosjektskolen er et kompakt, visuelt og moderne opplæringsprogram i prosjektledelse. E-læring og webinarer i et strukturert opplegg gjør det mulig for oss å levere tilpasset og profesjonell prosjektopplæring til våre prosjektfolk i alle geografiske lokasjoner."

Ann Christin Nilsen
Leder kurs og kompetanse
KAEFER Energy

Ann Christin Nilsen

Volue

"Vi er en internasjonal virksomhet med prosjektledere i mange land så det var viktig for oss at prosjektskolen fungerte bra på Teams og Web. Cimple leverte dette på en strålende måte og vi har hatt svært god nytte av programmet. Teams-møtene var effektive og engasjerende og materiellet på web er godt strukturert med en kombinasjon av videoer,  korte tekstforklaringer og avsluttende test for hver fase av et prosjekt. At materialet er tilgjengelig noen måneder etter kurset sikrer også fleksibilitet for å få tatt sertifiseringstesten i en travel hverdag. Jeg kan absolutt anbefale prosjektskolen."

Anja Frogner
Head of Energy Consultancy
Volue

Anja Frogner

Strømmestiftelsen

"For oss er det litt slik- «livet før og etter prosjektskolen». En tredjedel av våre globalt ansatte gjennomførte denne kompetansehevingen parallelt med implementering av ny strategi, ny organisasjonsstruktur, og innføring av en mer team- og prosjektbasert arbeidsmetode. Kurset er basert på «diversity, equity og inclusion» rammeverket som betyr at det passer for våre ansatte i alle deler av verden."

Isabella Collett Sikel
Global Administration & HR Director
Strømmestiftelsen

Isabella Collett Sikel

NITO

"Prosjektskolen har vist seg å være en svært verdifull ressurs for våre medlemmer, og NITO er stolte av å tilby dette kurset. Gjennom Prosjektskolen får NITO-medlemmer en unik mulighet til å styrke sin kompetanse innen prosjektledelse og et robust grunnlag for å lykkes med sine prosjekter."

Frida Basma
Rådgiver og konstituert Teamleder for kursutvikling
NITO

Frida Basma

NPA – Norwegian People’s aid

"Vellykkede prosjekter er viktige for oss. Prosjektskolen har gitt våre ansatte kunnskap, ferdigheter og verktøy for å planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter på en effektiv måte, og bidratt til mer samarbeid på tvers av avdelinger og landprogram.

Vi benytter Prosjektskolen til opplæring av ansatte da det oppfyller våre krav til faglig profesjonalitet, det er tilpasset våre behov, og det er basert på «diversity, equity og inclusion» rammeverket som betyr at det passer for våre ansatte i alle deler av verden."

Sten Brand
Seniorrådgiver HR - Organisasjonsutvikling og læring
Norwegian People's Aid

Sten Brand

Cermaq

"Prosjekter og prosjektledelse blir stadig viktigere for oss for å realisere strategiske mål om utvikling, vekst og innovasjon. Vi bruker Prosjektskolen til opplæring av våre ansatte innenfor «god praksis» i prosjektledelse, og som en støtte i innføringen av vår prosjektmodell som benyttes på alle prosjekter.

Vellykkede prosjekter er viktige for oss. Prosjektskolen har bistått oss med utvikling og innføring av prosjektmodell, i tillegg til opplæring av våre prosjektfolk. Dette har medført at vi nå gjennomfører våre prosjekter på en enda bedre måte."

Rune Halvorsen
Director Operational Excellence, Procurement & IT
Cermaq

Rune Halvorsen

previous arrow
next arrow

Andre kunder

Vår visjon er å styrke ansattes og organisasjoners mulighet til å realisere strategier og mål gjennom bedre kompetanse i prosjektledelse.