DEI+P

Mangfold, likeverd og inkludering (diversity, equity, inclusion) er noe vi lagt stor vekt på i utviklingen av Prosjektskolen for å sikre at vi leverer læring tilrettelagt for alle.

Diversity
Image is not available
Mangfold
I kursmateriellet vårt finner du et bredt spekter av personer, med ulike etnisiteter, livssyn, evner, kjønn og seksuelle orienteringer. Vi tilstreber å fremme inkludering og representasjon i filmene, kommentatorstemmene, animasjonene og figurene vi bruker.
Equity
Image is not available
Likeverd
Gjennom kursinnholdet vårt understreker vi viktigheten av rettferdig behandling for alle. Målet vårt er å fremme et miljø der alle har like muligheter til å lykkes med prosjekter.
Inclusion
Image is not available
Inkludering
Resultatene av kursprogrammene våre er beregnet på å utløse potensialet til en mangfoldig arbeidsstyrke. Vi har tro på å sette mennesker i stand til å bidra på en meningsfull måte i prosjekter, uavhengig av deres personlige bakgrunn eller identitet.
Profession­alism
Image is not available
Profesjonalitet
Prosjektskolen representerer en praktisk fortolkning av internasjonalt anerkjente standarder for prosjektledelse. Tilnærmingen vår er skreddersydd for å være tilgjengelig og brukervennlig samtidig som den imøtekommer enhver organisasjons spesifikke behov. For eksempel tilbyr vi trinnvise instruksjoner for hvordan man utarbeider en business case og et prosjektmandat.

Prosjektskolen støtter virksomheter i implementering av MLI rammeverket. Mangfold, likeverd og inkludering. Dette betyr like muligheter for alle.