Kursmoduler

Prosjektskolen er et kurs- og utviklingsprogram i prosjektledelse og prosjekteierstyring for prosjektintensive organisasjoner.

Prosjektskolen | E-læringsmoduler

Introduction

Introduksjon

Essentials

Prosjektledelse – oversikt og innsikt

Planning

Prosjektplanlegging

Execution

Prosjektgjennomføring

Organization

Prosjektorganisering

Model

Prosjektmodell

Ressurser

Ressurser

Certification

Sertifiseringseksamen

Andre e-læringsmoduler som kan legges til

Governance

Prosjekteierstyring

Agile

Smidig Prosjektledelse

Foundation

PRINCE2® Foundation

Practitioner

PRINCE2® Practitioner

Praksis

Jeg er prosjektleder

Contract

Kontrakt og innkjøp

Usikkerhet

Styring av usikkerhet

Benefits

Gevinstrealisering

Hovedmålgruppen er personer som er involvert i eller samarbeider om prosjekter, herunder prosjektledere, prosjekteiere, prosjektmedarbeidere, ressurseiere og toppledere.

Internasjonale standarder i prosjektledelse

Innhold og læringsmål i Prosjektskolen er fundamenter på de viktigste standarder innenfor faget prosjektledelse: "A Guide to the Project Management Body of Knowledge" fra Project Management Institute, PMI, (USA), "Managing Successful Projects with PRINCE2" fra PeopleCert (UK), og ISO 21500 "Guidance on Project Management." Prosjektskolen er en praktisk tolkning av alle disse standardene. Vi har dermed har grunnlag for å si at Prosjektskolen er i tråd med internasjonal «beste praksis» i faget, og at våre deltakere er sikret det beste innhold i kombinasjon med den beste læringsform.