Cermaq

«Prosjekter og prosjektledelse blir stadig viktigere for oss for å realisere strategiske mål om utvikling, vekst og innovasjon. Vi bruker Prosjektskolen til opplæring av våre ansatte innenfor «god praksis» i prosjektledelse, og som en støtte i innføringen av vår prosjektmodell som benyttes på alle prosjekter.

Vellykkede prosjekter er viktige for oss. Prosjektskolen har bistått oss med utvikling og innføring av prosjektmodell, i tillegg til opplæring av våre prosjektfolk. Dette har medført at vi nå gjennomfører våre prosjekter på en enda bedre måte.»

Cermaq

"Prosjekter og prosjektledelse blir stadig viktigere for oss for å realisere strategiske mål om utvikling, vekst og innovasjon. Vi bruker Prosjektskolen til opplæring av våre ansatte innenfor «god praksis» i prosjektledelse, og som en støtte i innføringen av vår prosjektmodell som benyttes på alle prosjekter. Vellykkede prosjekter er viktige for oss. Prosjektskolen har bistått oss med utvikling og innføring av prosjektmodell, i tillegg til opplæring av våre prosjektfolk. Dette har medført at vi nå gjennomfører våre prosjekter på en enda bedre måte." Rune Halvorsen Director Operational Excellence, Procurement & IT Cermaq
Rune Halvorsen, Director Operational Excellence, Procurement & IT,