NPA – Norwegian People’s aid

«Vellykkede prosjekter er viktige for oss. Prosjektskolen har gitt våre ansatte kunnskap, ferdigheter og verktøy for å planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter på en effektiv måte, og bidratt til mer samarbeid på tvers av avdelinger og landprogram.

Vi benytter Prosjektskolen til opplæring av ansatte da det oppfyller våre krav til faglig profesjonalitet, det er tilpasset våre behov, og det er basert på «diversity, equity og inclusion» rammeverket som betyr at det passer for våre ansatte i alle deler av verden.»

Norwegian_People_Aid-logo

"Vellykkede prosjekter er viktige for oss. Prosjektskolen har gitt våre ansatte kunnskap, ferdigheter og verktøy for å planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter på en effektiv måte, og bidratt til mer samarbeid på tvers av avdelinger og landprogram. Vi benytter Prosjektskolen til opplæring av ansatte da det oppfyller våre krav til faglig profesjonalitet, det er tilpasset våre behov, og det er basert på «diversity, equity og inclusion» rammeverket som betyr at det passer for våre ansatte i alle deler av verden." Sten Brand Seniorrådgiver HR - Organisasjonsutvikling og læring Norwegian People's Aid
Sten Brand, ,