Introduksjon

En kort introduksjon som forbereder deltaker på hva som kan forventes i kursprogrammet.

Introduction

En kort introduksjon som forbereder deltaker på hva som kan forventes i kursprogrammet.