Jeg er prosjektleder

Dette kurset er en utdypelse og praktisk tilnærming av de sentrale prosjektdokumentene som vist i Prosjektskolen.

Praksis

Læringsmål

Det viktigste læringsmålet for dette kurset er at du kan benytte kurset som en veileder, ressurs og et verktøy til gode prosjekter – igjen og igjen når det trengs.

Innhold

Kurset inneholder maler, eksempler og sjekklister, fritt for nedlasting og tilpassing etter ditt behov. Du vil lære om hvordan følgende dokumenter kommer på plass:

  1. Business case, også kalt prosjektbegrunnelse
  2. Tilbud og kontrakt for leverandørvirksomheter
  3. Prosjektmandat
  4. Prosjektplan
  5. Fremdriftsrapport
  6. Overleveringsprotokoll
  7. Sluttrapport

Vi benytter en generell prosjektmodell i alle leksjoner som beskrevet i Prosjektskolen:

Du står fritt til å benytte prosjektmodellen som et utgangspunkt til å lage en tilpasset prosjektmodell til prosjekter i din virksomhet.

Tilpassing

Kurset kan tilpasses deres organisasjon og prosjektmodell. Vi kan lage gode eksempler som passer bedre med deres prosjekter, og dermed skape grunnlag for enda bedre læring og resultater. Om ønskelig kan det leveres som «blandet læring» med webinarer som fasiliteres av erfarne prosjektledere fra oss.

Kurset har hovedfokus på innføring av «god praksis» i prosjektledelse. Vi anbefaler at deltakerne først har vært gjennom opplæring i «god praksis» i prosjektledelse gjennom Prosjektskolen.

Målgruppe

«Jeg er prosjektleder» er en oppskrift på vellykkede prosjekter for alle prosjektledere i virksomheten, samt alle som etter hvert skal besitte rollen som prosjektleder fremover.