Prosjektgjennomføring

I dette kurset vil du lære hvordan vellykket gjennomføring av et prosjekt helt og holdent avhenger av en robust prosjektplan og en realistisk business case. Og det er i gjennomføringsfasen vi får sett hvor god prosjektplanen er når kartet møter terrenget.

Grunnlaget for en vellykket gjennomføringsfase er en robust prosjektplan og en realistisk business case. Prosjektledelsen skal nå benytte sin kompetanse til å få jobben gjort, håndtere avvik, endringer, trusler og muligheter samt møte interessentenes forventninger. I tillegg skal det utføres viktige avslutningsaktiviteter, som evaluering av ytelse og dokumentasjon av både positive og negative erfaringer, som kan bidra til at fremtidige prosjekter blir enda bedre.

Kurset gir en innføring i praktisk gjennomføring og avslutning av prosjekter. Etter kurset skal du ha kunnskap om

  • sentrale prosjektledelsesaktiviteter i gjennomførings- og avslutningsfasen
  • oppstart av gjennomføringsfasen
  • fremdriftsoppfølging
  • håndtering av avvik og usikkerheter
  • håndtering av endringer
  • fremdriftsmøter og kommunikasjon
  • overlevering og avslutning

Kursmodulen er godkjent av Project Management Institute (PMI) og gir PDUer (professional development units) om du har en PMP (project management professional sertifisering). Kursmodulen gir 10 PDUer, og du vil finne all informasjon du trenger på kursbeviset du får etter ferdigstilling av kursmodulen. Kursbeviset inneholder også PMI informasjon som et viktig kvalitetsmerke, noe som er med på å bygge høy verdi for både læring og CV.