Sertifiseringseksamen

Fullfør Prosjektlederskolens moduler og bevis kompetansen din ved å bestå en sertifiseringseksamen.

Certification

Denne omfattende eksamenen er utformet for å vurdere din kunnskap og dyktighet innen prinsipper og praksiser i prosjektledelse. Sertifiseringseksamenen består av 50 nøye utvalgte spørsmål som dekker et bredt spekter av emner innen feltet prosjektledelse. Disse spørsmålene er beregnet på å evaluere din forståelse og anvendelse av nøkkelbegreper, metoder, verktøy og teknikker som er relevante for vellykket prosjektledelse.

For å få sertifiseringen din i prosjektledelse må du oppnå en minimumsscore på 80 prosent, eller med andre ord ha minst 40 av 50 riktige svar. Denne standarden for godkjennelse sikrer at kandidaten har et solid grunnlag og er i stand til å anvende prosjektledelsesprinsipper effektivt i virkelige scenarioer.

Ved bestått sertifiseringseksamen blir du tildelt en prestisjefull sertifisering i prosjektledelse. Denne sertifiseringen dokumenterer din ekspertise og dyktighet innen feltet, og bekrefter din forståelse av beste praksiser i bransjen og din evne til å lede og styre vellykkede prosjekter.