Smidig Prosjektledelse

I dette kurset vil du lære om smidig prosjektledelse, ulike leveransemodeller, agile verdier og prinsipper, Scrum rammeverket med organisering og sprinter, og begreper som lean og kanban.

Agile

Prosjekter varierer i størrelse, omfang og kompleksitet. Det er jo derfor helt naturlig at prosjektledelsen også skal variere, og at den må tilpasses prosjektets utfordringer. Alle prosjekter trenger en business case, prosjektorganisering, planlegging, gjennomføring, avslutning og gevinstrealisering. Men faser, rekkefølge, omfang og flyt må tilpasses prosjektets behov.

Etter at kurset er avsluttet vil du ha en god forståelse av:

  • Viktigheten av riktig prosjektledelse i moderne virksomheter
  • Smidig prosjektledelse
  • Runners, repeaters og strangers
  • Agile verdier og prinsipper
  • Ulike leveransemodeller: Smidig, vannfall eller hybrid
  • Scrum rammeverket
  • Scrum organisering
  • Scrum sprint
  • Lean, kanban og andre prosjektledelseskonsepter

Det finnes ingen enkel vei til vellykkede prosjekter, men gode valg av prosjektmodell og leveransemodell er skritt i riktig retning. Det aller viktigste er at komplekse prosjekter behandles med ydmykhet og respekt, og at prosjekter organiseres med den nødvendig kompetanse og kapasitet som skal til for å lykkes.

Kursmodulen er godkjent av Project Management Institute (PMI) og gir PDUer (professional development units) om du har en PMP (project management professional sertifisering). Kursmodulen gir 10 PDUer, og du vil finne all informasjon du trenger på kursbeviset du får etter ferdigstilling av kursmodulen. Kursbeviset inneholder også PMI informasjon som et viktig kvalitetsmerke, noe som er med på å bygge høy verdi for både læring og CV.