Prosjektledelse – oversikt og innsikt

Dette kurset er en introduksjon til de mest sentrale og grunnleggende forhold innenfor prosjekter og prosjektledelse.

Prosjekter er viktige for de aller fleste virksomheter. Prosjektledere, prosjekteiere og prosjektmedarbeidere med de nødvendige kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektledelse er helt sentralt for å kunne lykkes med prosjekter. Erfaringer viser at det er lett å mislykkes, og årsaken er som oftest at vi ikke fulgte god praksis i prosjektledelse. Dette kurset er en introduksjon til de mest sentrale og grunnleggende forhold innenfor prosjekter og prosjektledelse.

Etter gjennomført kurs har du lært om de viktigste faktorene bak vellykkede prosjekter:

  • Prosjekter og prosjektledelse i moderne organisasjoner
  • Oppskriften på «god praksis» i prosjektledelse
  • Organisering, roller og ansvar
  • Planlegging, gjennomføring og avslutning
  • Styring av usikkerhet
  • Suksesskriterier for vellykkede prosjekter

Kurset gir deg viktig kunnskap som du kan anvende til å øke sannsynligheten for å lykkes i egne prosjekter. Det gir deg også grunnmuren du har behov for dersom du ønsker å videreutvikle din prosjektledelseskompetanse gjennom å ta flere kurs og tilegne deg mer erfaring gjennom nye prosjektutfordringer.

Kursmodulen er godkjent av Project Management Institute (PMI) og gir PDUer (professional development units) om du har en PMP (project management professional sertifisering). Kursmodulen gir 12 PDUer, og du vil finne all informasjon du trenger på kursbeviset du får etter ferdigstilling av kursmodulen. Kursbeviset inneholder også PMI informasjon som et viktig kvalitetsmerke, noe som er med på å bygge høy verdi for både læring og CV.