opplæring
i prosjektledelse

For alle virksomheter hvor gode prosjekter er viktige

Prosjektskolen | E-læringsmoduler

Introduction

Introduksjon

Essentials

Prosjektledelse – oversikt og innsikt

Planning

Prosjektplanlegging

Execution

Prosjektgjennomføring

Organization

Prosjektorganisering

Model

Prosjektmodell

Ressurser

Ressurser

Certification

Sertifiseringseksamen

Andre e-læringsmoduler som kan legges til

Governance

Prosjekteierstyring

Agile

Smidig Prosjektledelse

Foundation

PRINCE2® Foundation

Practitioner

PRINCE2® Practitioner

Praksis

Prosjektledelse i praksis

Contract

Kontrakt og innkjøp

Usikkerhet

Styring av usikkerhet

Benefits

Gevinstrealisering

Referanser

GetInspired

"Vi i Get Inspired er avhengig av vellykkede prosjekter for å fortette vår fremgang. Prosjektskolen har gitt oss mye ny kunnskap og enda bedre forståelse for faget prosjektledelse, og vi har sammen med Otto laget vår egen prosjektmodell, «Get shit done», som skal være vårt rammeverk for å optimalisere gevinster i våre kommende prosjekter."

Inger Johanne
Business Controller
GetInspired

Inger Johanne

KAEFER Energy

"Vellykkede prosjekter er viktige for oss. Prosjektskolen har gitt våre ansatte kunnskap, ferdigheter og verktøy for å planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter på en effektiv måte.
Prosjektskolen er et kompakt, visuelt og moderne opplæringsprogram i prosjektledelse. E-læring og webinarer i et strukturert opplegg gjør det mulig for oss å levere tilpasset og profesjonell prosjektopplæring til våre prosjektfolk i alle geografiske lokasjoner."

Ann Christin Nilsen
Leder kurs og kompetanse
KAEFER Energy

Ann Christin Nilsen

Volue

"Vi er en internasjonal virksomhet med prosjektledere i mange land så det var viktig for oss at prosjektskolen fungerte bra på Teams og Web. Cimple leverte dette på en strålende måte og vi har hatt svært god nytte av programmet. Teams-møtene var effektive og engasjerende og materiellet på web er godt strukturert med en kombinasjon av videoer,  korte tekstforklaringer og avsluttende test for hver fase av et prosjekt. At materialet er tilgjengelig noen måneder etter kurset sikrer også fleksibilitet for å få tatt sertifiseringstesten i en travel hverdag. Jeg kan absolutt anbefale prosjektskolen."

Anja Frogner
Head of Energy Consultancy
Volue

Anja Frogner

Strømmestiftelsen

"For oss er det litt slik- «livet før og etter prosjektskolen». En tredjedel av våre globalt ansatte gjennomførte denne kompetansehevingen parallelt med implementering av ny strategi, ny organisasjonsstruktur, og innføring av en mer team- og prosjektbasert arbeidsmetode. Kurset er basert på «diversity, equity og inclusion» rammeverket som betyr at det passer for våre ansatte i alle deler av verden."

Isabella Collett Sikel
Global Administration & HR Director
Strømmestiftelsen

Isabella Collett Sikel

NITO

"Prosjektskolen har vist seg å være en svært verdifull ressurs for våre medlemmer, og NITO er stolte av å tilby dette kurset. Gjennom Prosjektskolen får NITO-medlemmer en unik mulighet til å styrke sin kompetanse innen prosjektledelse og et robust grunnlag for å lykkes med sine prosjekter."

Frida Basma
Rådgiver og konstituert Teamleder for kursutvikling
NITO

Frida Basma

NPA – Norwegian People’s aid

"Vellykkede prosjekter er viktige for oss. Prosjektskolen har gitt våre ansatte kunnskap, ferdigheter og verktøy for å planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter på en effektiv måte, og bidratt til mer samarbeid på tvers av avdelinger og landprogram.

Vi benytter Prosjektskolen til opplæring av ansatte da det oppfyller våre krav til faglig profesjonalitet, det er tilpasset våre behov, og det er basert på «diversity, equity og inclusion» rammeverket som betyr at det passer for våre ansatte i alle deler av verden."

Sten Brand
Seniorrådgiver HR - Organisasjonsutvikling og læring
Norwegian People's Aid

Sten Brand

Cermaq

"Prosjekter og prosjektledelse blir stadig viktigere for oss for å realisere strategiske mål om utvikling, vekst og innovasjon. Vi bruker Prosjektskolen til opplæring av våre ansatte innenfor «god praksis» i prosjektledelse, og som en støtte i innføringen av vår prosjektmodell som benyttes på alle prosjekter.

Vellykkede prosjekter er viktige for oss. Prosjektskolen har bistått oss med utvikling og innføring av prosjektmodell, i tillegg til opplæring av våre prosjektfolk. Dette har medført at vi nå gjennomfører våre prosjekter på en enda bedre måte."

Rune Halvorsen
Director Operational Excellence, Procurement & IT
Cermaq

Rune Halvorsen

previous arrow
next arrow

Vi kan tilpasse Prosjektskolen til deres prosjekter, prosjektmodell, organisering og utfordringer.

Prosjektskolen kan leveres som e-læring alene eller i kombinasjon med webinarer og samlinger. Eksemplet under viser et tilpasset læringsløp i et bedriftsinternt program. Innhold i webinarer eller samlinger tilpasses deres behov, og læringsløpet kan gå eksempelvis over 4-8 uker.

Kick-off

E-læringskurs:

Prosjektledelse -
oversikt og innsikt

Prosjektmodell

E-læringskurs:

Prosjektplanlegging

Prosjektgjennomføring

Prosjektorganisering

Sertifiserings-

test

Gevinster

Icon-Project Academy-RGB-Benefits-02

Prosjektskolen hjelper organisasjonen din med å

utvikle kompetanse og dyktighet innen prosjektledelse
ta i bruk «beste praksiser» og prosjektmodeller
forbedre ytelse og gevinster i prosjekter
realisere strategier for utvikling og vekst gjennom vellykkede prosjekter
Benefits

Noen av våre kunder

Akkreditering

Approved Training Partner (ATP) hos Project Management Institute (USA):

Alle kursmoduler i Prosjektskolen er kvalitetssikret av PMI – verdens største interesseorganisasjon for prosjekter og prosjektledelse
Alle kursmoduler i Prosjektskolen ligger beskrevet i PMIs markedsdatabase – som en anbefaling til virksomheter som ønsker opplæring
Alle kursmoduler gir PDUer (professional development units) om du har en PMP (project management professional – sertifisering)
Kursmoduler kan også benyttes som forberedelse til PMP sertifisering

PMIs godkjennelse av Prosjektskolen er et viktig kvalitetskrav for god læring, og dette vil også fremkomme på alle kursbevis og på det endelige prosjektsertifikatet.

authorized-training-partner

Cimple Technology AS som eier Prosjektskolen er Approved Training Partner (ATP).

Accredited Training Organization (ATO) hos PeopleCert for PRINCE2®

PRINCE2_ATO-logo2

Inneholdet i e-læringen er basert på mangfold, likeverd og inkludering som viktige designparameter.